Uppdrag

UPPDRAG

 

Några exempel på tidigare uppdrag. 

Potentialen


Webbsidesuppdrag för Potentialen:

Domänhantering

Överflytt och anpassning till mall på one.com

Innehållsproduktion av text och bild

SEO

Löpande förvaltning

Intressentföreningen Packforsk


Webbsidesuppdrag för Intressentföreningen Packforsk:

Domänhantering

Design utifrån mall på one.com

Innehållsproduktion av text och bild

SEO

Löpande förvaltning

RISE Research Institutes of Sweden


Delprojektledaruppdrag för RISE webbprojekt

Content audit

Innehållssamordning

Instruktioner

Utbildning

UX-samordning

Systemtester

E-post: eva@privatassistenten.se

Tel : 070-656 74 50


Copyright @ Privatassistenten 2019

All Rights Reserved